Tidrapportera med appen 1Time

Posted on

I vissa branscher är det väldigt mycket att ha koll på när det rör ekonomin. Exempel på bransch är byggbranschen där man ska hålla koll på kostnader för olika projekt. I ett projekt så är det dels personalkostnaden som ingår men även transportkostnader och olika materialkostnader. Alla dessa utgifter ska bokföras i just det projektet för att man sedan ska kunna ta intäkten och matcha mot de utgifter man har haft så att man ser att projektet i slutändan går plus.

Ofta är det flera olika system som ska användas för att få allt rätt, ett system där personalen ska registrera sin tid, ett system där man ser alla utgifter och ett system som man ser vad man får in på projektet. Med för många olika system som kontinuerligt ska uppdateras och matchas mot varandra så är det lätt att något glöms bort och att det blir fel i uträkningen.

Med appen 1Time förenklas arbetet som innebär tidrapportering avsevärt. Appen är ett digitalt verktyg, som kan användas både som app och via dator, är anpassat just för denna typ av informationshantering. I den här appen kan personalen lätt registrera sin arbetade tid, sin frånvaro och semester vart man än befinner sig någonstans. Samtidigt kan man även på ett enkelt och smidigt sätt registrera alla de utgifter som man har i de olika projekten.

Flera användare läggs enkelt till, om man till exempel nyanställer, och de olika användarna kan ha olika behörigheter. Vissa kanske enbart ska kunna rapportera sin egen tid och se projektskiss medan andra ska ha behörighet att skapa nya projekt.

Med hjälp av denna app blir det enkelt för de anställda att rapportera in nödvändig information utan att det blir för mycket administrativt arbete, det blir överskådligt för arbetsgivaren vilka som jobbar med vilka projekt och vad varje projekt kostar samt att det är enkelt att sammanställa information om uppdragsgivaren vill veta hur projektet ligger till kostnadsmässigt.