Smörjfett till motor & teknik

Posted on

Vad är smörjfett?

Smörjfett är ett halvflytande smörjmedel som används för att uppnå en god smörjeffekt på en friktionspunkt, samt skydda mot till exempel fukt, smuts och slitage. Produkten används till många olika applikationer som bland annat växellådor, elektriska kontakter, motorer, rullager och glidlager.

Smörjfett består av smörjolja som förtjockas med ett förtjockningsmedel för att det ska få rätt geléaktiga struktur och konsistens och stanna kvar på platsen som den appliceras på så länge som möjligt. Förtjockare brukar delas upp i tvål- och icke tvålförtjockare. Några av de tvålförtjockare som används på marknaden är Litiumkomplex, Kalcium, Kalciumkomplex, Aluminiumkomplex, Natrium, Natriumkomplex och Bariumkomplex. Som icke tvålförtjockare används till exempel Polyurea, Kiseldioxid och Bentonit.

Additiv

Förutom smörjolja och förtjockningsmedel tillsätts även någon form av additiv för att ge smörjfettet olika typer av egenskaper. På marknaden finns ett brett utbud av smörjfett med många olika egenskaper. Det kan till exempel vara att det står emot kyla, leder bort värme, fungerar som korrosionsskydd eller slitageskydd, minskar vibrationer och höga ljud, att det klarar av ett högt tryck och skyddar känsliga delar mot föroreningar och fukt.

Välja rätt smörjfett

Fördelen med smörjfetter jämfört med flytande smörjmedel är att de stannar på plats under längre tid och skapar ett skyddande lager. Vatten, damm och korrosion utgör ofta stora problem för lager och rörliga delar och för en applikation som till exempel kräver kylning eller har snabbgående lager krävs rätt smörjmedel för att minska risken för problem och säkerställa en tillförlitlig drift.
Eftersom olika smörjfetter finns i många olika utföranden och erbjuder olika egenskaper är det mycket viktigt att säkerställa att man får det smörjfett som passar för ändamålet. När man ska välja smörjfett är det bra om man tar professionell hjälp eller noga säkerställer vilka krav applikationen har för att ta fram den bästa lösningen för den specifika applikationen.